Knäsjöberget

Fas

Under konstruktion

Plats/land

Västernorrland, Sverige

Teknologi

Vind

Kapacitet

98 MW

Om projektet

Knäsjöberget är beläget i den södra delen av Sollefteå kommun. Vindparken ligger 2 km norr om Björknäset och 4 km norr om Östergraninge. Från norr till söder omfattar vindkraftsområdet den östra delen av Knäsjöberget och Grössjöberget.

Samråd hölls 2011-2012, och miljötillståndsansökan lämnades in 2014. Sedan 2020 har det funnits ett giltigt tillstånd för 14 vindkraftverk med en total höjd på 230 meter. Vindkraftparken planeras att inkludera 14 vindkraftverk.


Vi främjar den landbaserade vindkraftsutvecklingen i Sverige

På RPC ser vi landbaserad vindkraft som en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen och möta den ökande efterfrågan på förnyelsebar energi. Vi jobbar aktivt för att främja utbyggnaden av den landbaserade vindkraften i Sverige och ser detta som en strategisk satsning för oss som vindkraftsutvecklare.

På RPC ser vi landbaserad vindkraft som en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen och möta den ökande efterfrågan på förnyelsebar energi. Genom att aktivt främja tillväxten av landbaserad vindkraft vill vi bidra till den gröna omställningen och leverera förnybar el som påskyndar omställningen mot mer hållbara industrier i Europa.

Sámi

Knässjöberget lea Sollefteån tjïelten åarjelraedtesne. Bïegkefaamoesåafoe lea 2 km  Björknäsen noerhtelen jïh 4 km Östergraningen noerhtelen. Noerhteste åarjese dle bïegkefaamoedajve Knäsjöbergen jïh Grössjöbergen luvliegietjesne. 

Tjåanghkoe hööltesovvi jaepien 2011-2012, jïh byjreseluhpieohtseme seedtesovvi jaepien 2014. 2020 raejeste luhpie gååvnesamme 14 bïegkefaamoeh tseegkedh mah leah jollemes 230 meeterh. Soejkesjisnie 14 bïegkefaamoeh bïegkefaamoesåafosne. 

Projektets nyckelfakta

Fas:
Under konstruktion
Teknologi:
Vind
Antal vindkraftverk:
14
Total höjd:
229.5 m
Driftsättning:
Q4 2025
Plats/land:
Västernorrland, Sverige
Kommun:
Sollefteå
Byggstart:
December 2023
Operativ:
Q4 2025
Markyta:
500 ha
Ägare:
Renewable Power Capital
Leverantör:
Nordex

Tidplan och viktiga milstolpar

Mark- och elarbeten: December 2023

Vägarbete och ytanläggning: December 2023

Grundarbeten: April 2024

Leverans av vindkraftverk: Februari 2025

Operativ från: Juli 2025

Kommersiell driftsättning: Oktober 2025

Vanliga frågor och svar

Hur påverkas jag som lokalboende av era vindkraftverk?

Vår målsättning är att minimera all eventuell påverkan på lokalbefolkningen i våra byggprocesser. Innan och under konstruktion genomför vi därför noggranna bedömningar för att hantera och minimera störningar kopplat till buller, visuell påverkan och andra faktorer. Under konstruktionsfasen kommer vi även föra en aktiv och transparent dialog med lokalsamhället för att hålla alla informerade och uppdaterade om projektprocessen.

Hur ser byggprocessen ut för era vindkraftparker?

Byggprocessen av en vindkraftpark innefattar flera steg, inklusive vägarbeten, installation av fundament, montering av turbiner och till sist anslutning till elnätet. Våra byggprocesser följer de svenska regelverken vad gäller miljö- och säkerhetsstandarder. Under projektens gång kommer vi hålla lokalsamhället informerat om byggprocessen och eventuella störningar.

Hur gynnar era vindparken den lokala ekonomin?

Våra vindparksprojekt bidrar till den lokala ekonomin genom att skapa arbetstillfällen under konstruktions- och driftsfasen. Dessutom engagerar vi ofta lokala leverantörer och tjänster i processen, vilket ytterligare främjar ekonomisk tillväxt i lokalsamhället.

Hur bidrar RPC:s vindparker till Sveriges nationella miljö- och klimatmål?

Våra vindparksprojekt spelar en viktig roll när det kommer till att främja Sveriges nationella klimat-och miljömål. En utbyggnad av den landbaserade vindkraften bidrar framför allt till en högre produktion av grön el som i sin tur främjar övergången till en mer hållbar och robust energiförsörjning.

Kontakta oss

Har du frågor, funderingar eller vill du veta mer om våra projekt? Kontakta oss genom de angivna kontaktuppgifterna nedan, så återkommer vi så snart som möjligt. För mediarelaterade förfrågningar eller pressärenden, vänligen kontakta vår utsedda mediekontakt. Tack för ditt intresse för våra projekt. Vi ser fram emot att höra från dig.

Allmänna förfrågningar

Mediekontakt

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste framstegen och status på våra projekt genom att besöka vår nyhetssektion. Här delar vi med oss av värdefulla insikter, milstolpar och betydelsefulla händelser som rör våra vindkraftsprojekt.

För att säkerställa att du aldrig missar en uppdatering om våra vindkraftsprojekt kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Få snabba meddelanden direkt i din inkorg, vilket ger dig exklusiv tillgång till detaljerad projektinformation, branschnyheter och framtida utvecklingar. Gå med i vår gemenskap av entusiaster som är engagerade i att hålla sig i framkant av förnybar energiutveckling. Prenumerera nu för att hålla dig uppdaterad och bli en del av vår resa mot en grönare och mer hållbar framtid.