High Coast Wind

Nyhetsbrev med uppdateringar för projekt High Coast

Sen vår senaste projektuppdatering har vi fortsatt arbetet med vägar och planer ute på samtliga av våra fyra projektområden. Vi har också arbetat med Länsstyrelsen för att slutföra alla layoutgodkännanden och även 12:6-samråden om vägarna mellan projektområdena. Den ursprungliga tidplanen står fast, och vindkraftverken förväntas anlända till projektområdet från februari 2025, med huvudarbetet för installationen som förväntas starta i maj 2025. Vi kan även stolt meddela att vi nu har säkrat vår första långsiktiga finansiering som täcker både byggandet och driften av vindparkerna. 

Uppdateringar för projekten

Arbetet med att förbereda samtliga fyra projektområden för byggnation av vindparkerna har nu kommit i gång och pågår för fullt. Under april och maj påverkades vi av tjällossningen (snö och mark som tinar upp efter vintern) vilket orsakade mjuka vägar som har hindrat vissa av arbetsmomenten. Vi kommer att fortsätta att hålla er informerade om utvecklingen i våra projekt, inte minst genom dessa nyhetsbrev.

Full aktivitet vid Knäsjöberget och Sörlidberget, där grävarbeten och montering av ankarkorgarna respektive väg- och planarbeten pågår.

Knäsjöberget

För projekt Knäsjöberget (14 vindkraftverk) fortsätter arbetet med vägar och planer. Vi har också satt igång med grävarbeten och börjat ta emot och montera de så kallade ankarkorgarna (se bild till vänster), vilket är delen mellan fundamentet och själva turbinen. Vi förväntar oss att börja med fundamentsgjutningarna under sommarmånaderna. Med andra ord är projekt Knäsjöberget i full gång med mycket aktivitet på plats.

I Bilaga 1 hittar du den slutgiltiga layouten av vindparken.

Sörlidberget

Inom projekt Sörlidberget (20 vindkraftverk) började vi med avverkning i slutet av februari och arbetet med vägar och planer startade i mars (se bild till vänster). Nu pågår även grävarbeten på plats på site inför fundamentsgjutningarna som kommer ske under sommaren. Därtill har ett samråd genomförts med Länsstyrelsen för att kunna bygga vägar som sammankopplar våra olika projektområden vid Sörlidberget. 

I Bilaga 2 hittar du den slutgiltiga layouten av vindparken.

Storhöjden

Inom projekt Storhöjden (22 vindkraftverk) påbörjades avverkningsarbetet i slutet av februari månad. Både väg- och planarbeten har kommit i gång och fortskrider som planerat. Processen med grundarbeten har nu påbörjats, som utgör nästa steg. Under sommaren kommer även fundamentsgjutningar påbörjas. 

I Bilaga 3 hittar du den slutgiltiga layouten av vindparken.

Vitberget 

I april påbörjades avverkning samt vägarbeten för projekt Vithöjden (24 vindkraftverk), vilket innebär att arbetet nu har kommit i gång för samtliga projektområden! Efter dialog med Länsstyrelsen har vi behövt göra vissa layoutändringar för att undvika påverkan på skyddade arter, vilket har orsakat vissa förseningar för Vitberget. Vi räknar med att ta igen dessa förseningar för att inte påverka leveranserna av vindkraftverken som beräknas anlända i maj 2025.

I Bilaga 4 hittar du den slutgiltiga layouten av vindparken.

Finansiering av vindparkerna säkrad

Den 22 maj offentliggjorde vi att RPC har säkrat en finansiering på 555 miljoner euro för våra fyra vindparker som tillsammans utgör projekt High Coast. Finansieringspaketet är ett av de största någonsin för en landbaserad vindkraftsportfölj i Europa som byggts upp helt från grunden, och med detta avtal har vi nu säkrat vår första långsiktiga finansiering som täcker både byggandet och driften av vindparkerna.

Vad som väntar framöver

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har mycket att se fram emot under sommaren, särskilt med fundamenten som är en av de mest kritiska delarna av projektet. Arbetet med att förbereda samtliga fyra projektområden för byggnation av vindparkerna har nu verkligen kommit i gång och pågår för fullt. Vi på RPC kommer att fortsätta hålla er uppdaterade om projekten framöver, inte minst genom dessa nyhetsbrev och vår hemsida.

Vi vill slutligen passa på att önska er en fortsatt härlig sommarsäsong, och vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete framåt.

Med vänliga hälsningar,

Andrés Iturriaga
Renewable Power Capital

M: +34 670 938 201
E: andres.iturriaga@renewablepowercapital.com

Tomas Pallin
Renewable Power Capital

M: + 46 70 269 16 00
E: tomas.pallin@renewablepowercapital.com

Bilaga 1: Knäsjöberget slutgiltig layout 

Bilaga 2: Sörlidberget slutgiltig layout 

Bilaga 3: Storhöjden slutgiltig layout

Bilaga 4: Vitberget slutgiltig layout